Dramatický kroužek

II. pololetí školního roku 2022/23 začíná 9. 2. 2023

Kroužek se zabývá komplexním rozvojem osobnosti:

  • sociální kompetence, imaginace, pohyb, spolupráce, koncentrace,
  • divadelní tvorba a sebevědomý mluvní projev,
  • ohleduplnost, naslouchání a respekt.

Na kroužku se využívá kreativita a iniciativa dětí.

Konkrétní náplň dramatického kroužku se odvíjí od skupiny dětí, která je přihlášena.

Kroužek je určen dětem školního věku (cca 6-15 let), vede ho Alžběta Heřmánková ve spolupráci s Adélou Míkovou a probíhá každý čtvrtek 17:00 – 18:30 v KCMT.


Scházíme se v klubovně v suterénu KCMT, vchod „C“, zvonek „SKAUTI – KSK“.

S sebou: přezůvky a pití.

V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem kultura@kskpraha.org nebo se hlaste u Aničky P., která kroužek zaštiťuje.

PDF ke stažení.