O nás

Kdo bylo, je a dá-li Pán bude KSK?

Od roku 2005

působí KSK Praha jako občanské sdružení se sídlem na Jižním Městě. Od svého vzniku pečuje KSK Praha o pražskou mládež, zejména pak o mládež ze sídlišť v městské části Praha 11. Pořádáme prázdninové tábory, lyžařské a kanoistické výcviky. S dětmi a mládeží pravidelně pracujeme v průběhu celého školního roku. Zajišťujeme každoročně větší počet celoročních zájmových kroužků, kurzů, sportovních tréninků a tvůrčích workshopů.

Od roku 2009

Po čtyřech letech vykrystalizovala činnost KSK Praha do širokého rámce. Kromě sportu KSK Praha působí významnou měrou také v oblastech kultury, neformálního vzdělávání, estetické a umělecké výchovy a veřejně prospěšných činností. Po vybudování Komunitního centra Matky Terezy se KSK Praha snaží, spolu s dalšími organizacemi působícími v tomto objektu, spoluvytvářet podmínky pro kvalitní společenský život na Jižním městě. I z tohoto důvodu se v roce 2009 přesunulo sídlo KSK Praha na novou adresu. Opustili jsme objekt bývalého Křesťanského centra v Modletické ulici a novým sídlem učinili Komunitní centrum Matky Terezy. Spojujícím prvkem všech činností, kterými se KSK Praha zabývá je práce s mládeží a péče o aktivní a hodnotné využití volného času. Hlavním cílem je spolupůsobení v oblastech výchovy a motivace k osobnímu rozvoji a budování etického hodnotového systému. Celá šíře aktivit KSK Praha, o.s. byla zahrnuta do stanov organizace. Nové znění stanov bylo v červenci 2009 zaregistrováno.

Od roku 2016

V tomto roce došlo k přetransformování neziskových organizací na celostátní úrovni. Ke změnám došlo i v naší organizaci. KSK Praha se stalo spolkem, což se dotklo mj. názvu organizace. Aktuálním názvem je KSK Praha, z.s. a znění stanov naleznete zde: Stanovy KSK Praha, z.s.
Postupně se z různých důvodů ustupuje od některých aktivit, přičemž určité z nich se po pauze zase obnovují, dle aktuálních kapacit vedoucích a poptávky.

Od roku 2022

Poprvé v historii KSK Praha dochází ke změně předsedy. Od 22.8.2022 je jím Matouš Okrouhlý, tajemnicí byla zvolena Anna Procházková. Oba jsou statutárními orgány spolku. Zároveň dochází k plánované změně banky a nově vznikají i účty pro jednotlivé oddíly.

Přehled činností, které za své působení KSK provozovalo:

 • Sportovní klub pro děti
 • Dramatická dílna pro mládež
 • Výtvarná dílna pro mládež
 • Skautský oddíl
 • Prázdninové tábory
 • Víkendové akce
 • Sportovní kurzy
 • Komorní orchestr mládeže
 • MiniArtFest
 • ArtFunForum
 • Dramatický kroužek
 • VOSA – Všestranný oddíl sportovních aktivit

Aktualně probíhající aktivity:

 • Skautský oddíl Sněhová vločka
 • Lyžařský/SNB výcvik
 • Vodácký tábor
 • Letní dobrodružný tábor
 • Mikulášská nadílka – tradičně v koordinaci s farností
 • Jednorázové jednodenní i víkendové akce
 • Sportovní kurzy
 • Jednorázové jednodenní i víkendové akce
 • Spolupráce s farností při dětských a farních dnech.

Naší činností sledujeme tyto cíle:

Prevence výchovných problémů
Máme názor, že na rozvoj dětí špatně působí: když nemají nic na práci, když nemají žádné zájmy, když je nic nebaví, když jim přísun vědomostí připadá nudný, když mají nedostatek pohybu, když se nedostanou do kontaktu s městem nedotčenou přírodou, když nevěří v žádné hodnoty. Naším názorem je, že eliminací zde uvedených faktorů lze předcházet také všem závažným sociálně patologickým jevům. Veškerou svou činností se KSK Praha, z.s. snaží, abychom uvedené faktory eliminovali.

Podpora komunitního života Prahy 11 se zaměřením na děti
Domníváme se, že předpokladem k rozvoji zdravých společenských vztahů je přirozené zrání dětí a mládeže v kolektivu. Velké sídliště jako je Jižní Město samo o sobě nevytváří přirozené podmínky pro vhodné společenství dětí. KSK Praha si klade za úkol působit v centru Jižního města na vytváření kvalitních dětských kolektivů.

Podpora KCMT
Farnost sv. Františka na Jižním Městě vybudovala a provozuje multifunkční objekt KCMT, t.j. Komunitní centrum Matky Terezy na Hájích. Domníváme se, že pro farnost by provoz centra bez podpory společenských organizací byl příliš velkým soustem. Proto KSK Praha se snaží považovat KCMT za hlavní centrum svých aktivit. Proto se snažíme zajišťovat dobrovolníky pro pomoc s provozem KCMT. Formou nájmů se snažíme podporovat KCMT finančně.

Financování činnosti
Na naší činnost výraznou měrou přispívá m.č. Praha 11 a dobrovolní dárci. Z těchto přípěvků platíme nájemné v KCMT a nakupujeme výbavu pro aktivity dětí a mládeže. Na povinné kvalifikační vzdělávání vedoucích a sportovních instruktorů a provoz táborů se nám zatím nepodařilo žádný grant prosadit. Proto tyto záležitosti financujeme z vlastních zdrojů a z příjmů akce. Ani s granty to není jednoduché. Na každých tisíc korun grantu na sport je předepsaných tisíc korun z vlastních zdrojů. Realizace grantových projektů stojí hodně času a energie. Kdybychom prostředky na spolufinancování grantů nesehnali, nic bychom nedostali. Proto se spolufinancováním grantových projektů, povinnými výdaji a přemírou povinností dostáváme na dno svých možností. Pro rok 2008 tedy hledáme nové zdroje. Přitom nechceme minimálně do konce školního roku zpoplatňovat žádný z kroužků, který je dosud zadarmo. Proto navrhujeme rodičům a příznivcům, kteří se mohou ztotožnit s námi sledovanými cíly, aby se stali členy naší organizace a pomohli nám buď svou spoluprací nebo i finančně minimálně tím, že zaplatí členský příspěvek, který činí 200 Kč za celý rok.

Jarda Olšanský, a kolektiv vedoucích KSK Praha, z.s.

KSK Praha, z.s.
U Modré školy 2337/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: 2772mtt
IČO: 26989603
Jsme i na FB.

č. účtu: od 09/2022 Fio banka, a.s.

 • hlavní účet KSK – 2602292951/2010
  • účet pro Lyžařský oddíl – 2102292955/2010
  • účet pro Vodácký oddíl – 2502292954/2010
  • účet pro oddíl Dobrodružného tábora – 2902292953/2010